لیست مطالب

برنامه واکسیناسیون بچه گربه

برنامه واکسیناسیون بچه گربه، از سری مواردی است؛ که در نگهداری و مراقبت از گربه خانگی بسیار مهم است؛ و از جایی که رعایت زمانبدی تعیین شده، در برنامه واکسیناسیون بچه گربه به سلامت این حیوان خانگی مرتبط است، بنابراین توجه به آن یک امر ضروری دراصول نگهدا...

انگل‌هاى داخلى در سگ و گربه

سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند ميزبان انواع انگل‌هاى داخلى باشند. کرم‌هاى گِرد، کرم‌هاى قلابدار، کرم‌هاى شلاقى، کرم‌هاى نوارى و ... از جمله این انگل‌های داخلی هستند. معمولاً اکثر توله سگ‌ها و بچه گربه‌ها آلوده به انگل هستند (معمولاً کرم گِرد). زيرا يکى از...